top of page

Impressum

BLITZ d.o.o.

Kamenarka 1

10010 Zagreb, Hrvatska (Croatia)

OIB: 69856063967

MB: 3890503

MBS: 080024936

IBAN: HR1823600001101209521 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb)

Temeljni kapital: 2.623.000,00 EUR uplaćen u cijelosti

Trgovački sud u Zagrebu

Predsjednik Uprave: Hrvoje Krstulović

Član Uprave: Tomislav Vinceković

BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUCIJA D.O.O.

Radnička 9

11030 Beograd, Srbija

PIB 109001566

Matični broj 21109185

Račun 160-000000042958660 (Banca Intesa Beograd, valuta RSD)

Podaci o novčanom kapitalu: 720.000,00 RSD

Direktor: Tomislav Vinceković

BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68

1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna številka: SI88939065

Matična številka: 1483692000

IBAN: SI56020130089091506 (Nova Ljubljanska banka, Ljubljana)

Osnovni vložek: 8.763,00 EUR

Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana

Direktor: Tomislav Vinceković

BLITZ F.V.D. d.o.o.

Ulica Džemala Bijedića 160

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

MBS: 65-01-0681-12

ID broj (JIB): 4201775510005

PDV broj: 201775510005

Transakcijski račun: 3386902212130705 (Unicredit Bank d.d., valuta BAM)

Upisani temeljni kapital: 2.000,00 BAM

Općinski sud u Sarajevu

Direktor: Alen Amirhafizović

bottom of page