top of page

Izjava o zasebnosti družbe BLITZ d.o.o.

Splošne informacije

 

1. Družba BLITZ d.o.o. s sedežem v Zagrebu, Kamenarka 1, DŠ: 69856063967 (v nadaljevanju besedila: Družba in/ali Izvajalec obdelave) od vas zbira in obdeluje osebne podatke v skladu s to Izjavo o zasebnosti.

2. Z Izjavo o zasebnosti želi Družba z namenom zagotavljanja poštene in pregledne obdelave dati uporabnikom svojih uslug jasne informacije o obdelavi in zaščiti njihovih osebnih podatkov ter jim omogočiti preprost nadzor in upravljanje osebnih podatkov in privolitev.
3. Družba se zavzema za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov.
4. S kakršnimi koli vprašanji, povezano z zaščito osebnih podatkov, prosimo, se obrnite na našo odgovorno osebo za zaščito osebnih podatkov z e-pošto na naslov elektronske pošte: gdpr@blitzgroup.eu.
5. Pridržujemo si pravico sprememb te Izjave o zasebnosti kadar koli in brez navedbe vzroka. O vsaki spremembi te Izjave o zasebnosti bodo uporabniki obveščeni na spletni strani www.blitzgroup.eu  (v nadaljevanju besedila: Spletna stran).

7. Ta Izjava stopa v veljavo na dan objave na Spletni strani in velja od 1. decembra 2023.

 

Osebni podatki, ki se obdelujejo, in uporaba osebnih podatkov

 

Ta Izjava o zasebnosti pojasnjuje:

• Vrste osebnih podatkov, ki jih Izvajalec obdelave zbira o vas;

• Način, na kateri Izvajalec obdelave pridobiva vaše osebne podatke;

• Načine, na katere Izvajalec obdelave uporablja vaše podatke;

• Načela, na podlagi katerih Izvajalec obdelave uporablja vaše osebne podatke;

• S kom Vodja obdelave deli vaše osebne podatke;

• S kom Izvajalec obdelave deli vaše osebne podatke;

• Kako Vodja obdelave ščiti vaše osebne podatke.

 

Vrste osebnih podatkov, ki jih Izvajalec obdelave zbira in obdeluje

 

1. Izvajalec obdelave zbira samo tiste osebne podatke, ki so nujni za določene zakonite namene obdelave.
2. Izvajalec obdelave lahko zbira vaše osebne podatke med svojim poslovanjem, vključno s tem, ko kontaktirate Izvajalca obdelave, prosite za informacije ali uporabljate storitev Izvajalca obdelave.
3. 3.     Osebni podatki, ki jih Izvajalec obdelave zbira in obdeluje glede na uporabnika Spletne strani in/ali storitev, vključujejo:
• tehnične podatke (število obiskov Spletne strani ali prejetje in uporabo materialov in komunikacij, ki jih Izvajalec obdelave pošilja Uporabniku po elektronki pošti), pridobljene prek piškotkov (ti. cookies);
• in druge podatke, ki jih Uporabnik morda da Izvajalcu obdelave.
4. 4.     Izvajalec obdelave ne obdeluje posebnih kategorij osebnih podatkov Uporabnika, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, verska ali filozofska prepričanja ali članstvo v sindikatu, genske podatke, biometrične podatke, podatke, ki se nanašajo na zdravje ali podatke o spolnem življenju ali spolni usmerjenosti Uporabnika, niti osebnih podatkov, ki se nanašajo na kazenske obsodbe ali kazniva dejanja.

 

Način zbiranja osebnih podatkov

 

1. Izvajalec obdelava zbira osebne podatke Uporabnikov na različne načine, vključno:

• med spremljanjem Spletne strani, vključno s komunikacijo prek elektronske pošte, poslane Družbi ali od nje;
• ko da Uporabnik informacije med neposredno komunikacijo z Družbo, vključno
• z osebno komunikacijo z zaposlenimi Družbe in internetno komunikacijo prek Spletne strani ali elektronske pošte;
 
2. 2.     Ko Izvajalec obdelave zbira vaše osebne podatke na enega od naštetih načinov, jih uporabi izključno v namen, ki vam ga navede v času zbiranja teh podatkov.
 

3. Noben podatek ni obvezen in nima nikakršnih posledic v primeru odklonitve dajanja podatkov.

 

Namen in obdobje shranjevanja osebnih podatkov

 

Kadar Izvajalec obdelave zbira in obdeluje osebne podatke, počne to iz naslednjih razlogov:

• zaradi ponudbe storitev Družbe na trgu,
• izboljšanja storitev Družbe,
• upravljanja stika z Uporabniki in drugimi osebami v izvajanju svojega poslovanja ter
• omogočanje dostopnosti podatkov, ki jih je zahteval Uporabnik;
• zaradi izpolnjevanja katere koli svoje pravne obveznosti;
• zaradi analize in urejanja Spletne strani, vključno z nadzorom uporabe Spletne strani.

 

A. PREGLED STORITEV DRUŽBE

 

Izvajalec obdelave ne izvaja neposredne spletne prodaje kakršnih koli storitev, temveč samo nudi javno dostopne informacije znotraj obsega dejavnosti, s katero se ukvarja.

V obsegu, v katerem je to razumno potrebno v zvezi s storitvami Družbe, je možno, da bomo morali deliti osebne podatke s tretjimi osebami. Prosimo vas, da pregledate del te Izjave pod podnaslovom Osebe, s katerimi Izvajalec obdelave deli vaše osebne podatke.

 

B. MARKETING IN RAZVOJ TER IZBOLJŠANJE STORITEV DRUŽBE

 

Osebne podatke, ki ste jih dali Izvajalcu obdelave, lahko Izvajalec obdelave uporablja, da bi izvedel:
• Ali odpirate spletne povezave, povezave za odjavo ali povezave z dogodki, vključene v e-sporočila in marketinški material Družbe;
• Ali obiskujete Spletno stran, potem ko odprete povezave, ki vam jih je dostavila Družba. To počnemo s pomočjo programske opreme za postavljanje piškotkov v vašo napravo, ki spremljajo to dejavnost in jo beležijo. Prosimo, preverite Obvestilo o uporabi piškotkov, za več informacij o načinu upravljanja in odstranjevanja piškotkov.
 

C. UPRAVLJANJE ODNOSOV  UPORABNIKI

 

Izvajalec obdelave kot ponudnik storitve Spletne strani v namen obiskovanja Spletne strani obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov elektronske pošte prek kontaktnega obrazca Družbe, objavljene na Spletnih straneh Družbe, izključno na Zahtevo za stik s strani Uporabnika.

Hkrati Družba na Spletni strani uporablja piškotke (ti. cookies). Prosimo, seznanite se z našim Obvestilom o uporabi piškotkov.

 

D. ZAŠČITA OSEB IN LASTNINE (VIDEO NADZOR)

 

Izvajalec obdelave zaradi zaščite oseb in lastnine snema s sistemom video nadzora prostore znotraj in pred prostori Družbe in se osebni podatki, zbrani prek video nadzora, ne uporabljajo v druge namene.
Vsi prostori, ki se snemajo prek video nadzora, so označeni z oznako, da je prostor pod video nadzorom, tako, da je oznaka vidna najpozneje ob vstopu v območje snemanja in vsebuje vse zakonsko predpisane podatke.
Pravico dostopa do osebnih podatkov, zbranih prek video nadzora, ima odgovorna oseba Izvajalca obdelave in/ali oseba, ki jo on pooblasti. Te iste osebe osebnih podatkov, zbranih prek video nadzora, ne morejo uporabljati v druge namene, razen za namen zaščite oseb in lastnine.
Sistem video nadzora je zaščiten pred dostopom nepooblaščenih oseb.
Izvajalec obdelave bo vzpostavil avtomatizirani sistem zapisa za evidentiranje dostopa do posnetkov video nadzora, ki bo vseboval čas in kraj dostopa, kot tudi oznako osebe, ki je dostopala do podatkov, zbranih prek video nadzora.

Osebni podatki, zbrani v ta namen, se hranijo najdlje 6 mesecev, razen če je z drugim zakonom predpisan daljši rok hranjenja ali če so dokazi v sodnem, upravno arbitražnem ali drugem enakovrednem postopku.

 

Osnove za obdelavo osebnih podatkov

 

Izvajalec obdelave obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih osnovah:


• zakoniti interes Izvajalca obdelave, in sicer za: nudenje storitev Spletne strani in upravljanje z njo, zaradi ugotavljanja, reševanja sporov in vodenja postopkov med Uporabnikom in Družbo, zaradi delitve osebnih podatkov, povezanih z družbami Izvajalca obdelave in tretjimi osebami, če je to natančno navedeno v tej Izjavi o zasebnosti, spremljanja navad uporabnikov storitev Družbe v namen izboljšanja storitev Družbe in video nadzora:

• zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti Izvajalca obdelave

  • privolitve uporabnika – za prejemanje marketinških sporočil, biltenov, obvestil prek elektronske pošte o storitvah Družbe ali anket, ki jih Družba pošilja zaradi izboljšanja storitev.

 

Osebe, s katerimi Izvajalec obdelave deli vaše osebne podatke 

Podatke, ki jih daste Družbi, lahko Izvajalec obdelave na osnovi svojega legitimnega interesa deli s povezanimi družbami Izvajalca obdelave, ki jih smejo prav tako obdelovati. Povezane družbe Izvajalca obdelave so:
• Blitz-CineStar d.o.o.
 

Družba lahko deli vaše osebne podatke s tretjimi osebami v skladu s pogodbenimi obveznostmi, ki jih ima z le-temi. Navedeno predstavlja legitimni interes Izvajalca obdelave. Takšne tretje osebe (poslovni partnerji Izvajalca obdelave) vključujejo:

• strokovne svetovalce in revizorje,
• dobavitelje, ki jih Družba najame zaradi opravljanja storitev v imenu in na račun Družbe, vključno s ponudniki IT storitev, organizatorji dogodkov; in
• druge osebe, ki jih Družba najame, da bi vam nudila storitve, vključno s kurirskimi službami, odvetniki, strokovnjaki in prevajalci.

Izvajalec obdelave lahko deli osebne podatke tudi z nadzornimi telesi, s sodišči ali z državnimi agencijami, kadar je takšna delitev podatkov nujna, vključno zaradi spoštovanja vseh zakonskih obvez. Razen če nam to zakon prepoveduje, bomo izvedli vse razumne napore, da vas Družba vnaprej obvesti o tovrstnem posredovanju vaših osebnih podatkov..

Družba ne dovoljuje, da bi bili vaši osebni podatki dostopni tretjim osebam z namenom ponudbe izdelkov in storitev tretjih strani, razen če ste izrecno privolili v to.

 

Zaščita vaših osebnih podatkov

 

1. Družba jemlje zaščito vaših osebnih podatkov resno in je izvedla različne varnostne ukrepe, da bi zaščitila vaše osebne podatke. Družba kriptira določene občutljive informacije z uporabo Secure Socket Layer (SSL) tehnologije, da bi zagotovila zaščito osebnih podatkov Uporabnikov.
2. Žal noben prenos podatkov prek interneta ali katerega koli brezžičnega omrežja ne more biti 100% varna, zato Družba ne more jamčiti za zaščito katere koli informacije, prenesene na ali s s Spletne strani ter  ni odgovorna za dejanja katere koli tretje strani, ki ji takšni podatki postanejo dostopni.
3. V skladu z veljavnimi zakoni o zaščiti osebnih podatkov Družba uporablja tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, razkrivanjem ali uničevanjem.
4. Da bi zavarovala osebne podatke Uporabnikov in njihovo zasebnost, izvaja Družba ustrezne fizične, tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe. Omenjeno vzdrževanje in preverjanje varnosti se izvaja na trajni osnovi. Družba omejuje dostop do podatkov Uporabnikov tako, da imajo dostop do podatkov izključno pooblaščene osebe, zadolžene za opravljanje oziroma vzdrževanje storitev in izboljšanja kakovosti in obračunavanje storitev. Poleg tega Družba nenehno poučuje svoje zaposlene o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in zaščiti osebnih podatkov ter angažiramo partnerje, s katerimi se dogovarjamo o ustreznih zaščitnih ukrepih.
5. Izvajalec obdelave se drži internetnih varnostnih postopkov za upravljanje z datotekami in sistemom elektronske pošte ter infrastrukturo vzdrževanja v vseh prostorih Družbe.

 

Uporabnikove pravice

 

1. Podajanje pritožbe - Izvajalec obdelave si prizadeva zagotoviti najvišje standarde pri obdelavi osebnih podatkov in resno pristopa k reševanju vsake pritožbe posameznika.

Če menite, da je obdelava osebnih podatkov, ki jo opravlja Izvajalec obdelave, v nasprotju s predpisi o zaščiti osebnih podatkov, prosimo, da nas o tem obvestite pisno na naslov Izvajalca obdelave (Kamenarka 1, 10000 Zagreb, n/r Voditelj obrade – ne odpirati) ali na e-naslov:  gdpr@blitzgroup.eu.
Svojo pritožbo lahko naslovite tudi na nadzorno telo - Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, od 25. maja 2018 pa tudi nadzornemu telesu znotraj EU.
2. Pravica do dostopa:  Vsak Uporabnik ima pravico zahtevati podrobnosti o osebnih podatkih, ki jih Izvajalec obdelave obdeluje v zvezi z njim/njo ter o načinu, kako jih obdeluje.
3. Pravica do popravka: Če Izvajalec obdelava obdeluje vaše osebne podatke, ki so nepopolni ali netočni, lahko kadar koli od Izvajalca obdelave zahtevate, da jih popravi ali dopolni. Prosimo, da nas o kakršnih kolih spremembah svojih osebnih podatkov obvestite po e-pošti gdpr@blitzgroup.eu, da lahko vaše podatke posodobimo.
4. Pravica do izbrisa ("pravica do pozabe"): Od Izvajalca obdelave lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če jih je obdeloval protipravno ali pa ta obdelava predstavlja nesorazmerno vdiranje v vaše zaščitene interese. Prosimo, če upoštevate, da obstajajo razlogi, ki onemogočajo takojšnji izbris, na primer pri zakonsko predpisanih obveznostih arhiviranja.
5. Pravica do omejevanja obdelave: Od Izvajalca obdelave lahko zahtevate omejitev obdelave svojih podatkov:
• če ugovarjate točnosti podatkov v obdobju, ki omogoča Izvajalcu obdelave preverjanje točnosti teh podatkov;
• če je bila obdelava podatkov protipravna ali če zavračate izbris in namesto tega zahtevate omejitev obdelave podatkov;
• če podatki niso več potrebni v predvidene namene, a jih še vedno potrebujete za izvajanje pravnih zahtev; ali
• če ste vložili pritožbo zaradi obdelave teh podatkov.

6. Pravica do možnosti prenosa podatkov: Od Izvajalca obdelave lahko zahtevate, naj vam podatke, ki ste mu jih zaupali, dostavi v strukturirani obliki, v običajnem strojno berljivem formatu:
• če te podatke obdeluje na osnovi soglasja, ki ste ga dali in ki ga lahko prekličete, ali zaradi izvršitve pogodbe in
• če se obdelava opravlja s pomočjo avtomatiziranih procesov.
7. V določenih okoliščinah ima vsak Uporabnik tudi pravico zahtevati prenehanje vsakega nepooblaščenega posredovanja svojih osebnih podatkov tretjim osebam ter zahtevati, da Izvajalec obdelave tretjim osebam ne posreduje osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
8. Uveljavljanje pravic: Če želite uveljavljati nekatere od navedenih pravic, se obrnite na nas prek naših kontaktnih podatkov iz 1. člena te Izjave.
9. Zloraba pravic: Če bi katero od navedenih pravic uporabljali z očitnim namenom zlorabe, vam lahko Izvajalec obdelave zaračuna administrativno takso ali zavrne obdelavo vaše zahteve.
10. Ko ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov s strani Izvajalca obdelave ali kadar umaknete predhodno dano odobritev, obstaja možnost, da Družba ne bo mogla uresničiti namena obdelave, navedenega v tej Izjavi o zasebnosti. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju, preden je bilo le-to umaknjeno.
11. Ko ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov s strani Izvajalca obdelave ali ko umaknete predhodno dano soglasje, je pomembno, da razumete, da lahko Družba še naprej obdeluje vaše osebne podatke v obsegu, potrebnem ali na drug način dovoljenim z zakonom.

 

 

 

Posledice neposredovanja osebnih podatkov in upravljanje soglasij

 

1. V primeru, ko ne daste dovoljenja ali naknadno umaknete dovoljenje za prejemanje naših marketinških obvestil, ne boste prejemali naših marketinških obvestil, biltenov ali e-obvestil o storitvah Družbe ali anket, ki jih Družba pošilja zaradi izboljšanja storitev.
2. Soglasje, ki ste ga dali Izvajalcu obdelave za posamezni namen obdelave, lahko prekličete kadar koli in v tem primeru vaših osebnih podatkov, zbranih na osnovi soglasja, ne bomo več uporabljali v navedene namene.
3. Dajanje in preklic soglasja lahko izvedete z e-pošto, poslano na elektronski naslov gdpr@blitzgroup.eu  ali s pošiljanjem pisne zahteve na naslov sedeža Izvajalca obdelave.
4. Če želite znova dati svoje soglasje, lahko to naredite z e-sporočilom na elektronski naslov gdpr@blitzgroup.eu ali s pošiljanjem pisne zahteve na naslov sedeža Izvajalca obdelave.

 

Zaupnost podatkov tretjih oseb

 

1. Ta Izdaja o zasebnosti velja samo za uporabo podatkov, ki jih Izvajalec obdelave zbira od Uporabnikov. Druge spletne strani, do katerih lahko dostopate prek Spletne strani Družbe, imajo svoje izjave o zaupnosti in zbiranju podatkov in njihovi uporabi in objavljanju. Če prek Spletne strani Družbe obiščete eno ali več drugih spletnih strani, priporočamo, da pregledate izjavo o zaupnosti podatkov te strani. Družba ni odgovorna za načine in pogoje delovanja tretjih strani.

 

Obvestilo o uporabi piškotkov (ti. cookies) 

1. Obveščamo vas, da Družba na svoji Spletni strani uporablja piškotke (ti. cookies).
2. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranjujejo na računalniku obiskovalca Spletne strani. Piškotke uporabljamo z namenom zagotavljanja delovanja vseh funkcij spletnega portala, ki so nujne za normalno delovanje Spletne strani ter brez katerih dostop do Spletne strani ni mogoč. Takšnih piškotkov se ne da izklopiti ali izbrisati, saj brez njih Spletna stran ne bi pravilno delovala. Vendar pa navedeni piškotki (ASP.NET Sessionld) ne shranjujejo nobenih osebnih podatkov, temveč izključno tehnične podatke, potrebne za pravilno delovanje Spletne strani.
3. Poleg navedenih piškotkov, nujnih za delovanje Spletne strani, uporablja Družba tudi piškotke, ki omogočajo prepoznavanje Uporabnika pri ponovnem obisku Spletne strani v namene prilagajanja določenih vsebin posebej za vas ter za analizo Spletne strani uporabljamo programsko opremo, s pomočjo katere analiziramo uporabo Spletne strani. S tem pridobi Družba dragocene ugotovitve o potrebah svojih uporabnikov in z namenom izboljšanja kakovosti tvoje storitve.
4. Navedena programska oprema za analizo poleg tega zbira in shranjuje tudi nekatere tehnične podatke, vključno z IP naslovom uporabnikov. Osebni podatki, ki jih zbirajo navedeni piškotki, so: centartab (izbirni center), EUCookie (pasica za piškotek "ali si prebral"), CookieWarningAgreed, deadpoolBanner (da je prikazan banner).
5. Na Spletni strani so lahko tudi piškotki tretjih strani (kot so Google Analytics, Facebook, Instagram, YouTube in podobno) kot tudi kolački za oglaševanje in podobne povezave, ki lahko prav tako zbirajo določene vaše osebne podatke. Teh piškotkov ne namešča niti jih ne nadzira Družba. Za več informacij o tem, kako tretja stran uporablja piškotke ter na kakšen način jih lahko upravljate, prosimo, da obiščete ustrezne spletne strani tretje strani. Piškotki tretjih strani, ki se uporabljajo na Spletni strani, so: Google Analytics - servis za merjenje obiskanosti.
6. Piškotki za analizo, piškotki tretjih strani in piškotki za oglaševanje ter podobni piškotki se lahko shranijo na vašem računalniku samo z vašo izrecno privolitvijo. Takšne piškotke lahko prek ustreznih nastavitev spletnega brskalnika izključiti ali izbrisati.
7. Piškotke lahko urejate z izbiro nastavitev v meniju svojega spletnega brskalnika. Svoje strinjanje za uporabo piškotkov lahko kadar koli prekličete na enak način, prek nastavitev v meniju svojega brskalnika.
8. Večina spletnih brskalnikov dovoljuje piškotke, vendar lahko po navadi spremenite nastavitve brskalnika tako, da zavrne nove piškotke, onemogoči že obstoječe ali da vas preprosto obvesti, ko so novi piškotki poslani v vašo napravo.
9. Za nastavitev svojega brskalnika tako, da preprečuje piškotke, si oglejte navodila za pomoč izdajatelja brskalnika (ki je po navadi v meniju “Pomoč”, “Orodja” ali “Nastavitve”).
10. Poudarjamo, da se ob zavrnitvi ali onemogočenju piškotkov lahko določene funkcije Spletne strani izgubijo. Poleg tega onemogočanje piškotkov ali kategorije piškotkov ne izbriše piškotka iz vašega brskalnika. To morate narediti sami v meniju brskalnika.
11. Vaše osebne podatke, zbrane s pomočjo piškotkov, brez vašega izrecnega strinjanja ne delimo s tretjimi osebami. Navedene podatke Google Analytics shrani tajno, Uporabnik pa jih lahko kadar koli izbriše.
12. Pravice Posameznika in druge informacije o osebnih podatkih, ki jih o vas zbirajo piškotki, lahko najdete v Izjavi o zasebnosti.

 

PIŠKOTKI

 

Nastavitve zasebnosti

Na svoji Spletni strani uporabljamo piškotke. Nekateri izmed njih so nujni, medtem ko nam drugi pomagajo izboljšati to Spletno stran in vašo izkušnjo. V primeru, da želite preklicati soglasje za piškotke, lahko to kadar koli naredite v nastavitvah svojega spletnega brskalnika znotraj možnosti za varnost.

Nujni piškotki

  • Analitični piškotki

  • Marketinški piškotki

 

Nujni piškotki (1)

Nujni piškotki omogočajo osnovne funkcije in so nujni za pravilno delovanje Spletne strani.

Sakrij informacije o kolačićima.

Ime

Borlabs Cookie

Izdajatelj

Lastnik te Spletne strani, Otisak

Namen

Shranjevanje preferenc obiskovalcev, izbranih v Meniju Borlabs piškotkov.

Ime piškotka

borlabs-cookie

Potek piškotka

1 leto

 

 

Analitični piškotki

Statistični piškotki zbirajo informacije anonimna. Te informacije nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo Spletno stran.

Sakrij informacije o kolačićima.

Sprejmi

Google Analytics

Ime

Google Analytics

Izdajatelj

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Namen

Googlov piškotek, ki se uporablja za analizo spletne strani. Generira statistične podatke o tem, kako obiskovalec uporablja Spletno stran.

Politika zasebnosti

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Ime piškotka

_ga,_gat,_gid

Potek piškotka

2 leti

 

 

Marketinški piškotki (7)

Vsebina z video platformami in platformami družbenih medijev je blokiran po privzetih nastavitvah. Če so piškotki zunanjih medijev sprejeti, dostop do teh vsebin ne zahteva več ročnega soglasja.

Sakrij informacije o kolačićima.

Sprejmi

Facebook

Ime

Facebook

Izdajatelj

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Namen

Uporablja se za odpiranje Facebook vsebin.

Politika zasebnosti

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Gostitelj

.facebook.com

 

Sprejmi

Google Maps

Ime

Google Maps

Izdajatelj

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Namen

Uporablja se za odpiranje vsrbin Google Maps.

Politika zasebnosti

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Gostitelj

.google.com

Ime piškotka

NID

Potek piškotka

6 mesecev

 

Sprejmi

Instagram

Ime

Instagram

Izdajatelj

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Namen

Uporablja se za odpiranje Instagram vsebin.

Politika zasebnosti

https://www.instagram.com/legal/privacy/

Gostitelj

.instagram.com

Ime piškotka

pigeon_state

Potek piškotka

Sesija

 

 

Sprejmi

Twitter

Ime

Twitter

Izdajatelj

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

Namen

Uporablja se za odpiranje Twitter vsebin.

Politika zasebnosti

https://twitter.com/privacy

Gostitelj

.twimg.com, .twitter.com

Ime piškotka

__widgetsettings, local_storage_support_test

Potek piškotka

Neomejeno

 

 

Sprejmi

YouTube

Ime

YouTube

Izdajatelj

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Namen

Uporablja se za odpiranje YouTube vsebin.

Politika zasebnosti

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Gostitelj

google.com

Ime piškotka

NID

Potek piškotka

6 mesecev

bottom of page